Eastern
Bổ nhiệm Ông Lương Văn Pháp làm Giám đốc Kinh doanh tại Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi FAGO Chi Nhánh Miền Trung
Miền Bắc

Bổ nhiệm Ông Lương Văn Pháp làm Giám đốc Kinh doanh tại Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi FAGO Chi Nhánh Miền Trung

23/05/2024

Đáp ứng nhu cầu phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi FAGO Chi Nhánh Miền Trung, vào ngày 2/5/2024, Quyết định bổ nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh đã được đưa ra sau nhiều đánh giá kỹ lưỡng và cân nhắc.

Dựa trên quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 cùng các văn bản hướng dẫn, và tuân thủ Điều lệ của Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi FAGO Chi Nhánh Miền Trung, quyết định này đã được đưa ra sau khi đánh giá năng lực, phẩm chất và trình độ của ứng viên.

Theo đó, Ông Lương Văn Pháp, sinh ngày 02/06/1985, có địa chỉ đăng ký Hộ khẩu thường trú tại Phước Thung, Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định, đã được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Kinh doanh của Công ty. Ông Pháp được công nhận với các đóng góp không nhỏ cho hoạt động kinh doanh của Fago, góp phần đưa các sản phẩm Fago chinh phục thị trường và định vị thương hiệu trong ngành sản xuất thức ăn nuôi tại Việt Nam.

Quyết định này cũng ghi nhận rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của Ông Lương Văn Pháp, bao gồm việc hưởng lương và các chế độ theo quy định của Công ty cùng với trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng chức năng Công ty. Đồng thời, Quyết định này cũng giao cho các cán bộ quản lý cấp cao khác có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký và được coi là một bước quan trọng trong việc tăng cường và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi FAGO Chi Nhánh Miền Trung trong thời gian tới.

 

Đây cũng là cơ hội để Ông Lương Văn Pháp thể hiện năng lực và định hình chiến lược kinh doanh cùng những cộng sự của mình, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hiệu quả của Công ty trong tương lai.

Chúng tôi hy vọng rằng, với nhiệt huyết và tài năng của Ông Lương Văn Pháp cùng sự hỗ trợ từ toàn bộ nhân viên, Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi FAGO Chi Nhánh Miền Trung sẽ tiếp tục đạt được những thành công đáng kể trong thời gian sắp tới.

 

Zalo Điện thoại
Lên đầu