Eastern
Fago farm

Fago farm

Fago Farm

Fago Farm là hệ thống các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm như lợn, bò, gà…được đi vào hoạt động sau gần 2 năm triển khai công tác xây dựng trang trại làm thí điểm. Với mục đích lấy trang trại Fago Farm làm nơi cung cấp các nguồn thức ăn chăn nuôi sạch, an toàn, .Sau khi nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi cho Fago Feed đi vào hoạt động được gần 2 năm thì triển khai công tác Fago Farm xây dựng trang trại làm thí điểm cho nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trc khi ra thị trường và từ đó làm nên thương hiệu Fago hiện tại.

Zalo Điện thoại
Lên đầu